Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanuit haar rol in de markt wil igen Zorg een positieve impact hebben op gelijke arbeidskansen voor iedereen. Bovendien willen we ook als commerciële organisatie onze verantwoordelijkheid nemen voor het milieu: ondernemen met het besef dat we zuinig moeten zijn op de aarde.

Diversity & Inclusion

Bij igen Zorg is iedereen welkom, ongeacht geslacht, herkomst, seksuele voorkeur en levensbeschouwing. Ons aannamebeleid is alleen gericht op criteria die relevant zijn voor een goede invulling van de functies. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs opgezocht om professioneel te benutten. Ons uitgangspunt: ‘diversiteit is een sleutel tot succes’!

Diversiteit en inclusiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: hoe diverser de organisatie, hoe makkelijker het is voor mensen met verschillende achtergronden en ideeën om zich er thuis te voelen. En dat is precies wat we willen.

Meer zorgpersoneel

Nederland heeft meer gekwalificeerd zorgpersoneel nodig. Mensen die zich een leven lang ontwikkelen en werken met passie en plezier. Om meer instroom te creëren zijn we continu in gesprek met de jongste generatie op de arbeidsmarkt: we willen weten wat hen drijft, wat ze nodig hebben en wat ‘werken in de zorg’ voor hen aantrekkelijk maakt. Om uitstroom te verminderen zetten we in op excellente (bij)scholing en coaching en een zachte landing voor starters en zij-instromers.

Gelijkere arbeidskansen

Gelijkere arbeidskansen leiden tot minder sociale uitsluiting en minder armoede. Daar streeft igen Zorg naar. Dat doen we door discriminatie binnen onze organisatie geen kans te geven. En door het behalen van een (hogere) opleiding mogelijk te maken, voor mensen die dat zelf moeilijk of niet zouden kunnen betalen.

Beginnen bij het begin

igen Zorg is donateur van Stichting IMC Weekendschool. Een organisatie die al sinds 1998 aanvullend, motivatie-gericht onderwijs verzorgd voor jongeren vanaf 10 jaar, op plekken in Nederland waar dat het hards nodig is. De leerlingen maken kennis met uiteenlopende professionals en vakgebieden en krijgen de bagage mee om te slagen in het onderwijssysteem en hun dromen te verwezenlijken.

Sustainability: reduce, re-use, recycle, compensate

Minder kopen staat bij ons op één. We verschuiven onze inkoop van facilitair naar circulair. We maken zoveel mogelijk gebruik van refurbished producten. Onze afgeschreven hardware doneren we aan stichting Copiatek, een sociale onderneming die computers een tweede leven geeft in Nederland en ontwikkelingslanden.

Daarnaast voeren we een Paperless Office, zetten we ICT mogelijkheden in voor het minimaliseren van verkeersbeweging en breiden ons wagenpark uit met elektrische auto’s, scooters en fietsen. Om onze ecologische footprint te compenseren, werken we samen met Trees for All, een organisatie die zich inzet voor een groenere aarde. Voor iedere medewerker die ons team komt versterken planten we één boom in NL en één in het buitenland.